Posts Tagged ‘internet’

Ciba får böta 115 miljoner

oktober 8, 2009

Den tyska statliga myndigheten som motsvarar vår ”Pris och Kartellnämnd” har fällt Ciba Vision för att ha försökt hindra internetförsäljning av Cibas kontaktlinser till lägre pris än Ciba önskat. Ciba har godkänt bötesbeloppet på €11,5 miljoner.

Det måste kännas rätt skamligt för detta stora företag att ertappas med detta.