Posts Tagged ‘närsynthet’

Teorier om närsynthet

november 7, 2009

Senaste numret av New Scientist har en utmärkt artikel om vad som orsakar närsynthet.
Andelen närsynta i befolkningen ökar. Det har funnits många teorier om orsaken.
Genetik. Närsynthet är mycket vanligare bland vissa etniska grupper. Men det förklarar inte varför andelen närsynta ökar.
Närarbete. Man har trott att om man under uppväxten fokuserar på liten text som man håller nära då växer ögat och man löper större risk för att bli närsynt. Senare experiment har visat att detta inte stämmer.
Vistas utomhus. Statistik från Nya Världen har visat att barn som vistas mycket ute inte utvecklar närsynthet på samma sätt som barn som vistas mycket inne. Man har spekulerat i om fokuseringen vad gäller även det perifera seendet kan spela in och snart sagt varje större glasögonproducent man kan hitta har haft ”hemliga projekt” för att skapa någon sorts glas som fokuserar annorlunda i periferin och som möjligen skulle kunna minska risken för närsynthet. Glasen verkar dock inte fungera i praktiken.
Kosten. Djursförsök har visat att insulin kan stimulera till tillväxt av ögat (ett närsynt öga är längre än ett normalsynt öga). En kost med högre halt snabba kolhydrater skulle då kunna öka risken för närsynthet – men det är inte sannolikt att de insulinnivåer detta leder till verkligen kan påverka ögat.
Sammantaget är dagsläget det att det enda som verkar kunna minska risken för att dina barn blir närsynta är att se till att de tillbringar mycket tid utomhus – det vill säga i en miljö där ögat ofta och länge fokuserar för avståndsseende.